25 grudnia 2010

świąteczne kartki z życzeniami

Raz jeszcze Wesołych Świąt - tym razem wypisanych na świątecznej kartce.

Zacytuję fragment pięknego wiersza B. Leśmiana:
"Świeci gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka,
świeci wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Uchwyć w garść jej pragnienie,
trzymaj je z całej siły,
i teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły."

Wesołych świąt!